11, 12 en 13 februari 2019
Volg ons op Twitter  Volg ons op Twitter  Volg ons op LinkedIn  


Woensdag 13 februari 2019

Wedstrijd patisserie voor koks & bakkers.


Het maken van een feestelijke taart voor tien personen, met als thema De Nederlandse Film.

           
Wedstrijdregels:
In overleg met de jury is iedere deelnemer verplicht om in correcte
kokskleding in de wedstrijdruimte te verschijnen.
Bij het afwerken van de taart zal hier door de jury op gelet worden.
De deelnemer mag één assistent in kokskleding in de wedstrijdruimte meenemen om hem te assisteren bij de voorbereidingen.
 
U dient tijdens de prijsuitreiking in correcte bakkers/kokskleding op het podium te verschijnen.
 
De inzending dient woensdagmorgen 13 februari 2019 tussen 9.00 en 10.00 uur te worden ingeleverd in de wedstrijd ruimte van de TT-HAL in Assen.
Er is gelegenheid om ter plaatse de taart bij te werken.
Schalen, werkstukken, bijbehorende hulpmiddelen of extra decoratie,
mogen op geen enkele wijze de herkomst van de inzendingen verraden.  .
 
De schotel kan op 13 februari 2019, na 17.00 uur, weer afgehaald worden.
 
Beoordeling:
De beoordeling zal geschieden op de volgende onderdelen .
 
* Presentatie /originaliteit                 
* Afwerking / hygiëne / kleding          
* Smaak                                         
* Moeilijkheidsgraad                         
* Kleuren combinatie                         
           
 
De deelnemer die het hoogst aantal punten behaald krijgt de extra bonus prijs in natura
 
Algemeen     
De jury is tijdens het gehele proces van begin tot eind aanwezig.
De jury zal handelen volgens gevestigde richtlijnen en volgens de instructie
 van de voorzitter van de jury.
 
Wedstrijdvoorwaarden deelnemers
 
U dient zich op de wedstrijddag tussen 9.00 en 10.00 uur te melden bij de organisatie.
Iedere deelnemer krijgt een herinneringsattentie en na afloop een juryrapport.
De prijsuitreiking vindt na afloop van de dag plaats in de wedstrijdhal.
Alle deelnemers worden geacht hierbij in kokskleding aanwezig te zijn.
In alle gevallen waarin deze wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, beslist de wedstrijdorganisatie.