13, 14 & 15 februari 2023

EvenTT Culinair,  WTC EXPO Leeuwarden

Koude klasse

Klasse B         Assiette klasse
Klasse C Junioren (de deelnemer mag op 1-2-2022 niet ouder zijn dan 21 jaar)
Klasse D Sierwerk
Klasse E Patisserie/Grand dessert
 
Klasse B   In te zenden een koud voorgerecht naar eigen keuze op twee gelijke assiettes.
Eén bordje ter beoordeling, de andere voor de showpresentatie
Klasse C In te zenden een koud voorgerecht naar eigen keuze op twee gelijke assiettes.
Eén bordje ter beoordeling, de ander voor de showpresentatie. 
Klasse D Tafel en/of schotelstukken van in de keuken gebruikelijke ingrediënten,
kleine hulpstukken ter versteviging zijn toegestaan.
Klasse E In te zenden een Grand Dessert voor twee personen, bestaande uit minimaal
5 kleine verschillende onderdelen. Presentatie vrij. Geen ijsgerechten.
   

Wedstrijdvoorwaarden  “EvenTT-Culinair“ Assen  2022  koude klasse

Iedere deelnemer is verplicht om in correcte kokskleding in de wedstrijd ruimte te verschijnen. Bij het afmaken van de koude schotel zal hier op gelet worden.
De deelnemer mag één assistent in kokskleding in de wedstrijdruimte meenemen om hem te assisteren bij de voorbereidingen.
U dient tijdens de prijsuitreiking in correcte kokskleding op het podium te verschijnen.
 
De beoordeling vindt plaats op de volgende onderdelen, met uitzondering van de klasse D.
Presentatie /originaliteit                   
Afwerking / hygiëne / kleding          
Smaak                                           
Moeilijkheidsgraad                           
Kleuren combinatie                                     
De deelnemer die in een klasse de meeste punten behaald komt in aanmerking voor de extra bonusprijs in natura.

De inzending mag op geen enkele wijze de herkomst verraden.                           
De totale benodigde ruimte voor uw inzending moet in redelijkheid overeenkomen met de opdracht.
De inzending kan op dinsdag 8 februari 2022 vanaf 09.00 uur worden ingeleverd in de TT-HAL.
Er is gelegenheid om de schotels bij te werken.
Om 10.00 uur moeten de inzendingen klaar staan voor de jury ter beoordeling.
 
Deelnemers die om 10.00 uur hun schotel niet gereed hebben, staan voor jurering kunnen niet meer worden beoordeeld. Zij kunnen niet in aanmerking komen voor de prijzen.
 
Iedere deelnemer krijgt een herinneringsattentie en na afloop een jury rapport.
De prijsuitreiking vindt aan het einde van de dag  plaats in de wedstrijdhal.
Alle deelnemers zijn verplicht hierbij in kokskostuum aanwezig te zijn.
In alle gevallen waarin deze wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, beslist de wedstrijdorganisatie.

Inschrijfformulier