19, 20 en 21 april 2021

Culinaire topwedstrijden van Nederland

EvenTT Culinair 2021 verplaatst naar 19-20-21 april
Met de voorbereidingen voor EvenTTCulinair 2021 tijdens HorecaEvenTT in Assen gaan we dus door.

Let Op: Afhankelijk van de geldende gezondheidsmaatregelen kunnen de wedstrijdvoorwaarden aangepast worden.

Coronaprotocol voor veilige beurs en wedstrijden
Een belangrijk aandachtspunt is ons plan van aanpak Covid-19. Vanuit dit protocol willen we samen met u toewerken naar een veilig wedstrijdplein en daardoor veilige wedstrijden. Ons plan is in samenwerking met de beursorganisatie en een Covid-19 Coördinator opgesteld op basis van de ‘Corona checklist voor evenementen’ Veiligheidsregio Drenthe. Hieronder vindt u enkele aandachtspunten.

Aantal bezoekers reguleren
Van oudsher is de maandag de drukste dag van de drie beursdagen, maar dergelijke aantallen mogen wij onder de huidige omstandigheden niet binnenlaten. Met behulp van het nieuwe online bezoekersregistratiesysteem kunnen wij bezoekers meer spreiden. Het totale aantal bezoekers mogen we blijven ontvangen, echter dienen we dit over de drie dagen te spreiden.

Eenrichtingsverkeer en voorzieningen
In de hal geldt op de gangpaden eenrichtingsverkeer. Daarnaast staan op meerdere plekken desinfecteerzuilen en worden toiletten extra vaak gereinigd.

Conform landelijke regels
Bovenal geldt dat we de landelijke overheidsmaatregelen in acht nemen, die we ook naar de bezoekers en deelnemers toe communiceren: 1,5 meter afstand, géén handen schudden en bij verkoudheidsklachten thuis blijven.

Wedstrijden
De gebruikelijke programmering wordt gehanteerd. Het zal geen verrassing zijn dat er bijzondere aandacht uitgaat naar de regels omtrent hygiëne in het algemeen en Covid-19 in het bijzonder. Vanaf 1 januari kunt u zich inschrijven voor traditionele wedstrijden in de realiteit van nu.

Samen voor succes
Wij zullen met z’n allen moeten meewerken om ook deze beurs weer tot een succes te laten zijn. Het zal van ons allemaal een aanpassing in gedrag vragen. Zolang wij dat gezamenlijk doen zal alles veilig doorgang kunnen hebben. Wij als organisatie vertrouwen op uw medewerking en kijken uit naar een geslaagd EvenTT.

We hopen u te ontmoeten op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021 in Assen.

Met gastvrije groet,
Team EvenTTCulinair.