10, 11 & 12 februari 2025

EvenTT Culinair,  WTC EXPO Leeuwarden

Expo Culinair

Wedstrijdvoorwaarden  “Expo Culinair“ 2023.

Algemeen
De deelnemers kunnen zich alleen inschrijven met een bewijs van inschrijving van
een horeca opleiding. De Klasse D is hierop een uitzondering.
Iedere deelnemer is verplicht om in correcte kokskleding in de wedstrijdruimte te
verschijnen. De deelnemer mag één assistent in kokskleding in de
wedstrijdruimte meenemen om hem te assisteren bij de voorbereidingen.
U dient tijdens de prijsuitreiking in correcte kokskleding te verschijnen.
 
De beoordeling vindt plaats op de volgende onderdelen, met uitzondering van de
klasse D.
 Presentatie /originaliteit                   
 Afwerking / hygiëne / kleding          
 Smaak                                           
 Moeilijkheidsgraad                           
 Kleuren combinatie                          
De inzending mag op geen enkele wijze de herkomst verraden.                           
De totale benodigde ruimte voor uw inzending moet in redelijkheid
overeenkomen met de opdracht.
De inzending kan op de wedstrijddag vanaf 09.00 uur worden ingeleverd in de
Expo ruimte. Er is gelegenheid om de schotels bij te werken.
Om 10.00 uur moeten de inzendingen klaar staan voor de jury ter beoordeling.
 
Deelnemers die om 10.00 uur hun inzending niet gereed hebben, kunnen niet
worden beoordeeld.
 
Iedere deelnemer krijgt een herinneringsattentie en na afloop een juryrapport.
De prijsuitreiking vindt aan het einde van de dag  plaats in de wedstrijdarena.
Alle deelnemers zijn verplicht hierbij in kokskostuum aanwezig te zijn. Vanaf 17.30
uur mogen de inzendingen weer meegenomen worden.
In alle gevallen waarin deze wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, beslist de
wedstrijdorganisatie/jury.

Expo Culinair 2023

Klasse A Amuse
Maak 4 verschillende vegetarische amuses, gepresenteerd op servies naar
keuze. Je maakt elke amuse 2 maal. Eén voor de showtafel en één voor de jury.
Totaal dus 8 stuks!

Klasse B Koud voorgerecht
Maak 2 identieke vegetarische koude voorgerechten naar eigen inzicht op 2
gelijke borden. Eén voor de showtafel en één voor de jury.

Klasse C Dessert
Maak een dessert voor 2 maal 2 personen naar eigen inzicht. Presenteer dit op
borden of ‘to share’ op één stuk servies. Twee personen dessert voor de
showtafel en twee personen dessert voor de jury.

Klasse D Sierwerk
Tafel en/of schotelstukken van in de keuken gebruikelijke ingrediënten. Kleine
hulpstukken ter versteviging zijn toegestaan.

Klasse F Feestelijke taart
Maak één taart voor 12 personen met als thema: Valentijn.


Dinsdag 14 februari: Alle koude klassen
 

Expo Culinair